Committee

Organizing Committee

Honorary Chairs

Song Guo

Song Guo

The Hong Kong Polytechnic University

Xueming Si

Xueming Si

Fudan University

IMG_3783

Yan Zhang

University of Oslo

General Chairs

image10

Gang Huang

Peking University

Jianwei Yin

Jianwei Yin

Zhejiang University

image013

Hong-Ning Dai

Macau University of Science and Technology

陈武辉_v2

Wuhui Chen

Sun Yat-sen University

Program Chairs

Xuenzhe Liu

Xuanzhe Liu

Peking University

image14

Daniel Xiapu Luo

The Hong Kong Polytechnic University

肖江-2

Jiang Xiao

Huazhong University of Science and Technology

xiangping chen

Xiangping Chen

Sun Yat-sen University

Organizing Chairs

Teng Teng

Teng Teng

Peking University

image015

Mingdong Tang

Guangdong University of Foreign Studies

Publicity Chairs

Chunpeng Ge

Chunpeng Ge

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

李玉

Yu Li

Hangzhou Dianzi University

Bing Lin

Bing Lin

Fujian Normal University

Xiaohong Shi

Xiaohong Shi

Guangzhou University

Publication Chairs

Ao Zhou

Ao Zhou

Beijing University of Posts and Telecommunications

Tianhui Meng

Tianhui Meng

Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences

Advisory Board

image003

Michael R. Lyu

The Chinese University of Hong Kong

image8

Jiannong Cao

The Hong Kong Polytechnic University

image007

Kuan-Ching Li

Providence University

王怀民

Huaimin Wang

National University of Defense Technology

image009

Zibin Zheng

Sun Yat-sen University